Długoterminowy Plan Remontów

Długoterminowy Plan remontów na lata 2018 – 2022 - projekt.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach informuje, że w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 6) został wyłożony do wglądu projekt długoterminowego planu remontów na lata 2018 – 2022.

W terminie do 31.01.2018 r. można wnosić do w/w projektu wnioski, uwagi lub zastrzeżenia.

Plan remontów na lata 2018–2022 [PDF]