Historia MSM

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach została powołana do życia przez Założycielskie Zgromadzenie Członków 27.08.1959r. Inicjatorem Jej założenia i pierwszym Przewodniczącym Zarządu był Józef Szlengel, a przewodniczącym pierwszej Rady Nadzorczej Marian Rzeszutko.

Celem podstawowym Spółdzielni było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków na terenie dynamicznie rozwijającego się miasta przy dotkliwym braku mieszkań.
Głuchołaska Spółdzielnia do roku 1992 intensywnie powiększała swoje zasoby wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków.

Dziś Spółdzielnia administruje terenami o powierzchni 236 000 m2,
na których mieszka 5 730 osób w tym 2 200 członków.
W zasobach Spółdzielni znajduje się 109 budynków mieszkalnych od niskich
2 kondygnacyjnych ( 4-rodzinnych ) po 5 kondygnacyjne ( 120 rodzin ).

Zasoby Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowią przeszło 40% ogólnej powierzchni mieszkalnej miasta Głuchołazy.
Spółdzielnia aktualnie nie prowadzi działalności inwestycyjnej lecz eksploatacyjną stale poprawiając stan techniczno-użytkowy i estetyczny swoich obiektów.