Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD MSM

Prezes Zarządu - mgr Marian Konieczny
Zastępca Prezesa – Maria Musiał


RADA NADZORCZA

Prezydium
Ziółkowski Jerzy przewodniczący
Boguszewski Zbigniew z-ca przewodniczącego
Rzeszutko Wanda sekretarz
 
Komisja Rewizyjna
 Boguszewski Zbigniew przewodniczący
 Skowronek Urszula członek
 Hojda Henryk członek 
 
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 Rzeszutko Wanda  przewodnicząca
 Orzechowska Krystyna  członek
 Kalita Arkadiusz  członek