Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD MSM

Prezes Zarządu - mgr Marian Konieczny
Zastępca Prezesa – Maria Musiał


RADA NADZORCZA

Prezydium
Ziółkowski Jerzy przewodniczący
Boguszewski Zbigniew z-ca przewodniczącego
Rzeszutko Wanda sekretarz
 
Komisja Rewizyjna
 Boguszewski Zbigniew przewodniczący
 Skowronek Urszula członek
 Hojda Henryk członek 
 
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 Rzeszutko Wanda  przewodnicząca
 Orzechowska Krystyna  członek
 Kalita Arkadiusz  członek

Pogoda

Kliknij obrazek aby powiększyć