Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD MSM

Prezes Zarządu - mgr Marian Konieczny
Zastępca Prezesa – mgr Krzysztof Dragosz


RADA NADZORCZA

Prezydium
Gach Henryk przewodniczący
Miśniakiewicz Krzysztof z-ca przewodniczącego
Gołas Jolanta sekretarz
 
Komisja Rewizyjna
 Gołas Jolanta
przewodnicząca
 Kołodziej Beata członek 
 Zych Joanna członek
 
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 Miśniakiewicz Krzysztof przewodniczący
 Kalita Arkadiusz członek
 Chrobak Piotr członek