Polskie Prawo Spółdzielcze

Akty prawne:
  • Prawo spółdzielcze – Dz.u. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, Nr 133, poz. 654, z 1996r. Dz.U. Nr 5 poz.. 32, Dz.U. Nr 24, poz. 110, Dz. U. Nr 43, poz. 189, z 1197r. Dz.U. Nr 32, poz. 183, Dz.U. Nr 121, poz. 769 i 770, Dz.U. Nr 111, poz. 723, z 1999r. Dz.U. Nr 40, poz. 399, Dz.U. Nr 60, poz. 636, Dz.U. Nr 77, poz. 874, Dz.U. Nr 99, poz. 1151, z 2001 r. Nr 4 poz 271 (ujednolicony tekst), Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848, Dz.U. Nr 99 z 2004 r. poz. 1001.
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116; z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591 oraz z 2005 r. Nr 72, poz. 643;