Zarząd MSM:
Prezes Zarządu: mgr Marian Konieczny
Zastępca Prezesa: mgr Krzysztof Dragosz
  Rada Nadzorcza:
Prezydium
Gach Henryk Przewodniczący
Miśniakiewicz Krzysztof Zastępca Przewodniczącego
Gołas Jolanta Sekretarz
Komisja Rewizyjna
Gołas Jolanta Przewodnicząca
Kołodziej Beata Członek
Zych Joanna Członek
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Miśniakiewicz Krzysztof Przewodniczący
Kalita Arkadiusz Członek
Chrobak Piotr Członek