Akty Prawne:
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 - O własności lokali
Dz.U. 2021 poz. 1208 - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych