Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych rejestrowanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym na terenie osiedla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako: RODO).

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach informuję, że:
Jest administratorem Pana/Pani danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny.

Kontakt z Administratorem:
Osobiście, telefonicznie: 77 409-26-25, pisemnie: ul. Wieniawskiego 5, 48-340 Głuchołazy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Infrastruktura Spółdzielni, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to teren wokół budynku Spółdzielni. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorach danych i są dostępne przez okres 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośnikach podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Na wniosek osób poszkodowanych lub stosownych organów zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych i innych incydentów.

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Zarządu Spółdzielni. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na postawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Pobierz PDF